تبلیغات
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г - #48
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г

سنگینهـــ هضمـــ منــــ برآتــــــ.... بکشـــ کنـــآر مرسے فــدآتــــــــ :)
  #48
بهـ نآمـ خدآوند خآلقـ هستیـ


صعلآآآآمـ ژیگرآآآآآآآ ^^

یهـ مدتـ خعلیـ زیآدیـ وبـ سر نزدمـ =(

عیدتونـ بآ تاخیر 4 روزعـ مبآیکـ *.*

ایشآلآآآ امسآلـ زهرمار نگیرینـ

+ بآ آسآنسور سقوطـ نکنینـ

+ زیر تریلیـ نرینـ ^^

اینمـ دعآیـ خیر مآ =llllllll

ایشآلآ اولینـ سینـ هفتـ سینـ تونـ :

1 . سآیهـ پدر و مادر

2 . سلآمتیـ

3 . سوسکـ پلآستیکیـ =l

4 . بقیشـ همـ خودتونـ پر کنینـ دیگعـ

بعـ مخمـ نرسید =lllllll
دوستآنـ از اتاقـ فرمآنـ تولدمو تبریکـ گفتنـ =l

ممنونمـ ولیـ من تولدمـ 6 آبآنهـ =llllllll

رآستیعـ تآریخـ تفلدآتونـ رو بگینـ جشنـ بگیرمـ وآستونـ ^^

چند نفر دیگعـ عز دوستآنـ عز اتاقـ فرمآنـ

اشآرهـ کردنـ کهـ سآلـ تحویلـ بهـ یآدمـ بودنـ =)

مخسیـ عز همتونـ ولیـ منـ هیچکسـ رو دعآ نکردمـ =llllll

چونـ حوآسمـ پرتـ آجیلـ و اوجولآتـ بود ^^

مثعـ عقـــــــــآبـ وآستآدهـ بودمـ بآلآ سر اینـ

پستهـ و فندقـ هآیـ بدبختـ ^^ :))خبـ دیگعـ چقد زر زدمـ =llllll

عیدتونـ مبآرکـ ژیگرآیـ خآلهـ ^^

نفسآیـ عمهـ :))

کآمنتـ فرآموشـ نشهـ =l

رآستییییییییییییییـ

عیدیـ همـ بهمـ بدینـ =l

کآرتـ شآرژ 5 تـ ایرآنسلـ لطفنـ :))))))))) 

قربونـ همگیـ بوسـ مآچـ لیسـ تعفـ :))


  
شنبه 5 فروردین 1396 | 08:44 ب.ظ | کامـنـت()


نمایش نظرات 1 تا 30

پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه

موزیک پلیر