تبلیغات
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г - #33
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г

سنگینهـــ هضمـــ منــــ برآتــــــ.... بکشـــ کنـــآر مرسے فــدآتــــــــ :)
  #33
سهـلآمـ...

یهـ چند کلـآمـ بآ اونـ کرهـ خریـ

میخوآمـ حرفـ بزنمـ اینجآ

همونیـ کهـ گذآشتـ منو و رفتـ

پسـ توییـ کهـ دآریـ میخونیـ

بآ دقتـ بخونـ...

اینـ متنـ بآ عقلـ نوشتهـ نشدهـ

بآ دلـ نوشمشـ...
...

...
چطـوریـ دیوثـ خیانتکـآر؟!!

نمیدونمـ الـآنـ کجآییـ!!!

حآلتـ خوبهـ یآ نهـ!!!

زندهـ ایـ یآ مردیـ!!!

فقطـ بدونـ...

منـ بدجـور بریـدمـ از دنیـآ

یآدتهـ همیشهـ میگفتیـ زندگیتمـ؟!!

پـآرکـ ملتـ رو یآدتهـ؟!! چقد خندیدیمـ؟!!

ارمـ چیـ؟!! سورتمهـ سوآر شدیمـ؟!!

یـآدتهـ میگفتیـ عآشقمیـ؟!!

یـآدتهـ میگفتیـ اگهـ اشکـ هآمـ بیآد میمیریـ؟!!

چیشـد پسـ؟!!

اشکـ هآیـ منـ اومد... ولیـ نمردیـ!

شـبـ تآ صبـ منـ رو تختـ گریهـ میکردمـ... ولیـ تو

دآشتیـ ارضآ میشدیـ بآ عشقـ جدیدتـ... هـه

منـ موهـآمـ سفیـد شـد لعنتیـ...

تـو موهـآتـ برآقـ و مشکیـ تر...

دستـ منـ بـآ سیـگآر سوختـ...

دستـ تو بآ گرمـآیـ دستـ اونـ...

الـآنـ همـ دآریـ بهشـ میگیـ عزیزمـ عزیزمـ...

ولیـ اینجـآ منـ مریضمـ...

اشکـ هآمـ رو ندیدیـ...

غرورمـ رو نتونستیـ بشکنیـ...

مــــــــــرد نبودیـ واسمـ

حآلآ همـ مردیـ وآسمـ :)

الـآنـ میـدونیـ کجآمـ؟!!

پـآرکـ ملتـ رویـ همونـ نیمکتـ همیشگیـ

آهنگـ مورد علاقهـ هر دومونـ

«حرفـ دلمـ - سآمآنـ جلیلیـ»

رو گوشـ میدمـ :):

حـآلمـ همـ خوبهـ...

یهـ دختـر و پسـر کنـآرمـ نشستنـ

تیشرتـ پسرهـ مثهـ همونیهـ کهـ

منـ واسهـ تولدتـ گرفتمـ...

بویـ عطرتـ همـ میـآد...

بوشـ خیلیـ نزدیکهـ...

میدونیـ؟!!

نیمکتـ کنآریمـ بآ عشقتـ نشستیـ و

دآریـ بهشـ قولـ میدیـ ترکشـ نمیکنیـ :)

:)

:)

:)

I AM GOOD :)  
یکشنبه 2 آبان 1395 | 04:45 ب.ظ | کامـنـت()


نمایش نظرات 1 تا 30

پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه

موزیک پلیر