تبلیغات
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г - #29
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г

سنگینهـــ هضمـــ منــــ برآتــــــ.... بکشـــ کنـــآر مرسے فــدآتــــــــ :)
  #29

تـــٰـــْو دُنْیـٰاىٰ واقـْعی طرف ✘رکـَـب✘میخوره ازعــشــقــش
✙هــِه✙
ْاینجــا کـه مجازیه رفْیـٰـقْ گُـٰلَـمٰ التمــاٰسٰ نکـُـن
دِل نْـَــبـَنـْد بهٰ چـَنْــتٰــا کـُـسـخــُـلْ✘

.

.

.

هـــــــووووے دُنیـــــــا ○•°•

✍مــَــــنو یادِتــــــــه؟

↹✍ هــَــــــمونے ڪـــــِـــه هیشـــــــڪے اَز

چـــِـــرتو پــــِـــرتاش و مــــَـــسخَــــــره بـــازیـــــاش...........
اَمـــــــون
نــــــَــــــداشــــــــــت.

✓هــــَــمونے ڪـِـــــه هــَـــمیشـــــه ڪـــُلـــــے اِنـــــــرژے  داشـــــــــت ..
✍ هـــَـــمونے ڪـــِـــــه اَز دیـــــــوارِ راســـــــت بـــــــالا میرَفــــــــت....⇧⇧

✍ خـــــــــــــــووو اَگـــــــــــه یـــــــــادِت اُومـــــــــد

میخـــــــــواستـــــَــــم بـــِـــــت بــــِـــگم:
مـــــَــــــــــن هَنــــــــــوزم هــــَــــمــــــــــونــــــــجـــــــوریـــــَـــــمممم

•○● مـــــَــــــــــن پیشــــــِـــــت ڪـــــــَـم نِمــــــــــیارَممم ●○•

پـــــــَـــــــــس⇩⇦
بِچــــَــــــرخ تا بـــِـــچَرخیـــــــــــــــــم

.

.

.


اِنقَـــــد نَگــو فالِــتـ خوشـ نیـــسْـ
✖ کـِ اَصَّــــَــنْـ حالــمـ خوشـ نـیـــسْـ ✖
◆ اَگـِ میخــــوایـ بُکُنـــیـ ≅کــــآتـ ≅
✘بَهونـِــهـ نَیآر بِــزَنـ بـِهـ ₪ چـــآکـ ₪✘
✔ دِلـَمـ یِهـ بِهتَرِشـو میـآرِهـ بـِـهـ جـــآتـ ✔  
جمعه 30 مهر 1395 | 12:18 ب.ظ | کامـنـت()


پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه

موزیک پلیر