تبلیغات
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г - #11
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г

سنگینهـــ هضمـــ منــــ برآتــــــ.... بکشـــ کنـــآر مرسے فــدآتــــــــ :)
  #11 هــمهـ ے פּـجـפּــכ مـטּ آرפּ ـمهـ با تـפּ
 פּـاسهـ ے لـᓗـظهـ عذابمـפּ ڪـܢܢ ڪـטּ
 اگهـ هــنـפּـز عاشقمے ڪمڪـܢܢ ڪـטּ
 نمیگیرهـ هــیچڪسے تـפּ قلبـܢܢ جاتـפּـ...
 
 هــرشب...
 כلـܢܢ כریاے آتیشهــ...
 از ایـטּ بـכتر مگهـ میشهــ؟...
 ᓗـال هــیچڪے تـפּ כنیا....
 بـכتر از ᓗـال مـטּ نیس... 
  
شنبه 17 مهر 1395 | 07:45 ب.ظ | کامـنـت()


پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه

موزیک پلیر