تبلیغات
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г - #50
๔๏кђเ ๓คɠђг๏г

سنگینهـــ هضمـــ منــــ برآتــــــ.... بکشـــ کنـــآر مرسے فــدآتــــــــ :)
  #50
بهـ نآمـ خآلقـ پدرآیـ مهربونـ =)روز پـــــــــدر مبآرکـ =)

امیدوآرمـ امسآلـ همتونـ در کنآر پدرتونـ سآلـ خوبیـ

رو دآشتعـ بآشینـ =)

یهـ دستـ نوشتعـ هسـ عز خودمهـ

برآتونـ مینویسمـ . بخونینـ = لذتـ ببرینـ 

***

سلآمـ بآبآیـ عزیزمـ!

امیدوآرمـ منو یآدتـ بیآد :)

منـ همونـ دختر یکیـ یهـ دونتمـ ^-^

همونـ لیآ ، خوشگلـ بآبآشـ *.*

همونیـ کعـ بآ دنیآ عوضشـ نمیکردیـ و نمیکنیـ =)

یآدتـ اومد؟

اومدمـ امروز عز بیـ معرفتیآمـ وآستـ بگمـ

چرآ اینـ همهـ وقتـ قدرتو ندونستمـ؟ :(

یآدمـ میآد نآبود شدیعـ وقتیـ اولینـ بآر

دستآیـ خطـ خطیمـ رو دیدیعـ :)

مطمئنمـ اونـ شبـ تآ صبحـ خوآبتـ نبردعـ :)


عآخهـ چرآ دخترتـ بآید دستآشـ زخمـ بآشعـ؟

یآدمـ میآد وقتیـ دیدیـ دآرمـ گوشهـ بآلکنـ

سیگآر میکشمـ اومدیعـ سرمـ دآد زدیـ و

یهـ سیلیـ زدیـ تویـ گوشمـ...

قربونـ اونـ دستآیـ مهربونتـ بشمـ =)

یآدمهـ وقتیـ بآ عشقمـ دعوآمـ میشد دقـ و دلیمـ

رو سر طُـ خآلیـ میکردمـ بآبآییـ :(

وقتیـ سرتـ دآد میزدمـ و هیچیـ نمیگفتیـ

وقتیـ بآ تمومـ بد بودنآمـ هنوزهمـ بغلمـ میکردیـ

یآدتعـ بآبآعیـ؟

یآدتعـ وقتیـ یهـ بآر بغلمـ کردیـ

موهآیـ کوتآهـ پسرونمو دآشتیـ نوآزشـ میکردیـ

یهو چندتآ مویـ سفید بینـ موهآمـ دیدیـ؟ =)

بآبآعیـ یآدتهـ وقتیـ میخوآستنـ منو

شیمیـ درمآنیـ کننـ چهـ اشکیـ میـ ریخیتیـ؟ :)

قربونـ اونـ چشمآیـ دلسوزتـ بشمـ منـ ^-^

بآبآعیـ منو ببخشـ :)

منـ خیلیـ اذیتتـ کردمـ :)

اونـ دختر خوبیـ کعـ خوآسدیـ نشدمـ =)

ولیعـ خعلیـ عآشقتمـ بآبآعیـ :)

روزتـ مبآرکـ نفسمـ *.*

بآبآییـ؟

میشعـ عزمـ یعـ قولـ بگیریـ؟

قولـ میدمـ دیگعـ هیچوقتـ اذیتتـ نکنمـ :)

دیگعـ سیگآر نکشمـ :)

دیگعـ دستآمو بآ تیغـ خط خطیـ نکنمـ :)

بآبآعیـ عاشقتمـ *.*

از طرفـ دختر یکیـ یدونهـ و شیطونتـ

لیـــــــــــــآ =)


  
دوشنبه 21 فروردین 1396 | 06:44 ب.ظ | کامـنـت()


پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه

موزیک پلیر